Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Основни суд у Параћину, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Сходно чл.3 ст.1 тач.32 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Параћину за територију Општина Параћин и Ћуприја , са судском јединицом у Ћуприји.

 

Седиште Основног суда у Параћину налази се у судској згради у Параћину, у ул. Мајора Марка бр.1 

 

Адреса: Мајора Марка бр.1, 35250 Параћин

Телефон: 035/563-401
035/563-421
Тел/Факс: 035/563-752
Е-мail: uprava@pn.os.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30,
пауза од 8.30 до 9.00
Време пријема странака:
Председник: четвртком од 08-10
Пријемно: од 8-14,30
Писарница: од 9,30-13,30 

 

Адреса: Карађорђева бб, 35230 Ћуприја

Телефон: 035/8-470-264
Тел/Факс: 035/8-470-263
Е-мail: uprava@pn.os.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30,
пауза од 8.30 до 9.00
Време пријема странака:
Председник: четвртком од 08-10
Пријемно: од 8-14,30
Писарница: од 9,30-13,30 

 

Број рачуна: 840-1620-21

ПИБ: 106400765