- уверења

- разгледање списа

- апостил

- приступ информацијама од јавног значаја

- притужбе на рад суда