СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОСНОВНОМ СУДУ У ПАРАЋИНУ ОД 28.05.2021. ГОДИНЕ Величина: 2.77 MB
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОСНОВНОМ СУДУ У ПАРАЋИНУ ОД 08.06.2022. ГОДИНЕ Величина: 0.33 MB