Захтев и пример жалбе

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Величина: 0.19 MB
Пример жалбе када се није одлучовало о захтеву (ћутање администрације) Величина: 0.19 MB