ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ за набавку канцеларијског, штампаног канцеларијског материјала и коверата

УГОВОР О ЈНМВ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗАКЉУЧЕН 01.07.2020.године Величина: 0.67 MB
ОБАВЕШТЕЊЕ О СКЛОПЉЕНОМ УГОВОРУ ОД 01.07.2020.год. Величина: 2.14 MB
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА2 Величина: 1.36 MB
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА1 Величина: 1.59 MB
Модел конкурсне документације за набавку канцеларијског и штампаног канцеларијског материјала 2020. г. Величина: 0.41 MB
Позив за понуду канцеларијског и штампаног канцеларијског материјала 2020.г. Величина: 0.94 MB
Измене и допуне конкурсне документације Величина: 0.05 MB
Појашњење конкурсне документације Величина: 0.07 MB
Модел конкурсне документације Величина: 2.43 MB
Позив за подношење документације Величина: 0.11 MB

Пројектовање, израда и увођење гасне инсталације

Позив за подношење документације Величина: 0.11 MB
Модел конкурсне документације Величина: 0.34 MB
Обрасци за тендер Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.3 MB

ЈНМВ за набавку електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА1 ОД 21.07.2020.год. Величина: 1.36 MB
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 ОД 21.07.2020.год. Величина: 1.34 MB
Одлука о додели уговора-Партија 1 Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора-Партија 2 Величина: 0.19 MB
УГОВОР О ЈНМВ - набавка електричне енергије -Партија 1 Величина: 6.44 MB
УГОВОР О ЈНМВ - набавка електричне енергије -Партија 2 Величина: 6.51 MB