ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ за набавку канцеларијског, штампаног канцеларијског материјала и коверата

Измене и допуне конкурсне документације Величина: 0.05 MB
Појашњење конкурсне документације Величина: 0.07 MB
Модел конкурсне документације Величина: 2.43 MB
Позив за подношење документације Величина: 0.11 MB

Пројектовање, израда и увођење гасне инсталације

Позив за подношење документације Величина: 0.11 MB
Модел конкурсне документације Величина: 0.34 MB
Обрасци за тендер Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.3 MB

ЈНМВ за набавку електричне енергије

Одлука о додели уговора-Партија 1 Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора-Партија 2 Величина: 0.19 MB