Закључци јавних извршитеља

ЗАКЉУЧАК ИИВ.208/2020 од 14.03.2023.год. ИСПРАВКА ЗАКЉУЧКА ОД 06.03.2023. ГОДИНЕ Величина: 0.45 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ.564/2021 од 26.04.2023.год. ПРОДАЈА 28.06.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.28 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВ.208/2020 од 06.03.2023.год. ПРОДАЈА 27.04.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.41 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВ.264/2020 од 08.03.2023.год. ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ- ПОНУДЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.04.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.36 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВ.241/20 од 29.03.2023.год. ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПОНУДЕ ДО 15.06.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.34 MB
Закључак ИИВК.7882/2014 од 07.03.2023.год. ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ. Позива се извршни поверилац да у року од 30 дана од пријема овог закључка достави споразум о непосредној погодби. Величина: 0.16 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ.633/2020 од 07.02.2023.год. ПРОДАЈА 07.04.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.21 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВ.280/2020 од 23.02.2023.год. ПРОДАЈА 24.04.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.35 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВК.7887/2014 од 10.03.2023.год. ПРОДАЈА 10.04.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.33 MB
Закључак ИИ 883/2020 од 06.02.2023.год. ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ. Рок најкасније до 06.04.2023. године. Величина: 0.34 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВ.123/2020 од 10.04.2023.год. ПРОДАЈА 31.05.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.27 MB
Закључак ИИ 208/2020 од 04.04.2023.год. ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ. Рок за закључење Уговора је најкасније до 11.04.2023. године. Величина: 0.31 MB
ИИ 630/20 од 19.05.2023 ПРЕДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ Величина: 0.38 MB
ЗАКЉУЧАК О КУПОПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - РОК 15 ДАНА. ИИ 376/2016 ОД 25.05.2023 Величина: 0.08 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 137/20 ОД 31.05.2023 Величина: 0.07 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 123/20 ОД 31.05.2023 Величина: 0.18 MB
Закључак ИИВ 145/2020 од 07.06.2023.год. ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ. Рок за закључење Уговора је најкасније до 05.07.2023. године. Величина: 0.24 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ПИСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 255/16 ОД 20.06.2023 Величина: 0.23 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 484/20 ОД 21.06.2023. ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 02.08.2023 Величина: 0.24 MB
Закључак о јавној продаји усменим путем ИИ 206/20, прво јавно надметање одржаће се 16.08.2023 Величина: 0.22 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОМ ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 137/20 ОД 26.08.2023. ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 25.10.2023 Величина: 0.2 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОМ ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 123/20 ОД 26.07.2023. ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 25.10.2023 Величина: 0.2 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОМ ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 484/20 ОД 02.08.2023. ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 18.10.2023 Величина: 0.26 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВ 280/2020 од 08.08.2023.год. ПРЕДЛОГ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМО 04.10.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.34 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ.58/2022 од 29.08.2023.год. ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 01.11.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.53 MB
ОГЛАС ИИ 488/18 ОД 08.09.2023 Величина: 0.26 MB
ОГЛАС ИИВ 30/23 ОД 30.10.2023 Величина: 0.11 MB
ОГЛАС О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ ИИ 561/17 ОД 30.10.2023 Величина: 0.27 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ 264/2016 од 24.10.2023.год. ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 20.12.2023.ГОДИНЕ Величина: 0.29 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 261/20 ОД 07.11.2023 ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 27.12.2023. Величина: 0.25 MB
Закључак о јавној продаји усменим путем ИИВ 249/20 ОД 23.11.2023, прво јавно надметање одржаће се 17.01.2024 Величина: 0.25 MB
Закључак о јавној продаји усменим путем ИИВК 670/15 ОД 28.11.2023, прво јавно надметање одржаће се 31.01.2024 Величина: 0.21 MB
Закључак о јавној продаји усменим путем ИИВК 1281/15 ОД 28.11.2023, прво јавно надметање одржаће се 31.01.2024 Величина: 0.21 MB
ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ПО ПРЕДМЕТУ ИИВ 1/21, РЕШЕЊЕ ОД 11.12.2023 Величина: 0.13 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 106/20 ОД 13.12.2023 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 14.02.2024. Величина: 0.21 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВ 484/20 од 13.12.2023.год. ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПОНУДЕ ДО 07.02.2024.ГОДИНЕ Величина: 0.24 MB
ОДРЕЂУЈЕ СЕ ЈАВНА ПРРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ИИ 264/16 ОД 20.12.2023. ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОБАВИЋЕ СЕ ДАНА 07.02.2024. Величина: 0.3 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 633/20 ОД 29.12.2023 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 07.02.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 719/20 ОД 29.12.2023 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 07.02.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 2167/20 ОД 29.12.2023 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 07.02.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 2412/20 ОД 22.01.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 20.03.2023 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 802/20 ОД 25.01.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 13.03.2024 Величина: 0.22 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 1980/20 ОД 06.02.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 19.03.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О УСЛОВИМА ДРУГЕ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 261/20 ОД 07.02.2024. ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 03.04.2024 Величина: 0.06 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 1791/20 ОД 06.02.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 09.04.2024 Величина: 0.05 MB
ОТКАЗУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 2167/20 ОД 06.02.2024 Величина: 0.03 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 105/20 ОД 05.02.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 02.04.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 108/20 ОД 30.01.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 03.04.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 633/20 ОД 07.02.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 26.03.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 719/20 ОД 07.02.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 26.03.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 2415/20 ОД 22.02.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 09.04.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 106/20 ОД 14.02.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 17.04.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 140/20 ОД 19.02.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 09.04.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 279/20 ОД 27.02.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 09.04.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВК 1281/15 ОД 31.01.2024 ПОНОВОЉЕНО ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 27.03.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 1009/20 ОД 31.01.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 20.03.2024 Величина: 0.05 MB
ОДРЕЂУЈЕ СЕ ЈАВНА ПРРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ИИ 58/22 ОД 24.01.2024. ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОБАВИЋЕ СЕ ДАНА 06.03.2024. Величина: 0.09 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 809/20 ОД 05.03.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 14.05.2024 Величина: 0.21 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 167/22 ОД 06.03.2024 ПОНОВОЉЕНО ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 30.04.2024 Величина: 0.22 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 1980/20 ОД 06.02.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 21.05.2024 Величина: 0.21 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ А16/16 ОД 15.04.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 18.06.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 279/20 ОД 09.04.2024 ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 11.06.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРВЕ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 319/22 ОД 10.04.2024 ПОНОВОЉЕНО ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 19.06.2024 Величина: 0.06 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРВЕ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 1784/20 ОД 27.03.2024 ПОНОВОЉЕНО ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 18.06.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРВЕ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВК 670/15 ОД 27.03.2024 ПОНОВОЉЕНО ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 28.05.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРВЕ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВК 1281/15 ОД 27.03.2024 ПОНОВОЉЕНО ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 28.05.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 1791/20 ОД 09.04.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 17.06.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 160/20 ОД 03.04.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 28.05.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 105/20 ОД 02.04.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 04.06.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 802/20 ОД 04.04.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 04.06.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 2412/20 ОД 20.03.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 14.05.2024 Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИ 58/22 ОД 06.03.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 15.05.2024 Величина: 0.09 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ 2415/20 ОТКАЗУЈЕ СЕ ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 09.04.2024.ГОДИНЕ Величина: 0.03 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 809/20 ОД 14.05.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 09.07.2024 Величина: 0.21 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНАВЉАЊУ ПРВЕ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ПИСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВК 1679/15 ОД 16.04.2024. ОДРЖАЋЕ СЕ 25.06.2024. Величина: 0.21 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ 264/2016 од 24.04.2024.год. ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ- ПОНУДЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 06.06.2024.ГОДИНЕ Величина: 0.28 MB
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВ 167/22 ОД 30.04.2024 ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 01.07.2024 Величина: 0.22 MB
ЗАКЉУЧАК О ПОНОВЉЕНОЈ ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВК 670/15 ОД 28.05.2024 ПОНОВЉЕНО ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 30.07.2024 Величина: 0.22 MB
ЗАКЉУЧАК ИИВ 106/20 ОД 27.05.2024 Величина: 0.24 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ 1980/20 ОД 21.05.2024 Величина: 0.21 MB
ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИИВК 6601/19 ОД 04.06.2024 ПРОДАЈА ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 04.07.2024 Величина: 0.19 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ.383/2016 од 05.06.2024.год. ПРОДАЈА 24.07.2024.ГОДИНЕ Величина: 0.39 MB