Закључци о предаји и додели непокретности и покретних ствари

ЗАКЉУЧАК ИИ.804/20 од 20.07.2022.год. О ДОДЕЛИ НЕПОКРЕТНОСТИ Величина: 0.43 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ.804/20 од 04.08.2022.год. О ПРЕДАЈИ У ДРЖАВИНУ Величина: 0.29 MB
ЗАКЉУЧАК ИИ.711/20 од 01.09.2021.год. О ПРЕДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ Величина: 0.25 MB
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЉИВАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИИ.49/16 ОД 19.021.2021.г. Величина: 0.22 MB
Закључак ИИ.377/16 о ДОДЕЛИ покретниг ствари Величина: 0.05 MB
ЗАКЉУЧАК И.247/18 од 21.11.2019.год. О ПРЕДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ Величина: 0.21 MB